top of page

ONZE
GESCHIEDENIS

We vinden het belangrijk bij de geschiedenis van onze Kring stil te staan. Door goed naar ons verleden te kijken, weten we beter wie we zijn en kunnen we dichter bij onszelf blijven.

Gent

&

OVL.

Dank zij de heer M. Verwilghen werden in april 1930 stappen ondernomen om de sectie Gent op te richten.

Op 21 oktober 1930 was er de stichtingsvergadering van de feitelijke vereniging “Cercle Industriel et Commercial des ex-officiers et Officiers de Réserve Section des Flandres” in Café Cambrinus in de Vlaanderenstraat. Het voorlopig bestuur bestond uit de voorzitter Baron Robert de Heusch, de secretaris Verwilghen en de penningmeester Rousseaux. Bij het beëindigen van zijn mandaat in 1935 kreeg Baron de Heusch de Mars & Mercurius Erepenning.
Sinds de stichting van de Nationale Vereniging Mars en Mercurius (le Cercle Industriel et Commercial des Anciens Officiers, fondé en 1926), is de huidige Club GENT waarschijnlijk één van de langst bestaande 'Secties' in de 80-jarige geschiedenis van de 'Koninklijke Kring Mars en Mercurius' (actuele benaming sinds 9 juli 1951).
De benaming van deze vereniging evolueerde in de loop der jaren van “Cercle Industriel et Commercial des ex-officiers et Officiers de Réserve Section des Flandres” (vanaf 1930), “Mars & Mercure Section de Gand” (in 1945), “Mars & Mercurius Sectie Vlaanderen” (rond 1971) naar de huidige benaming “Koninklijke Kring Mars & Mercurius vzw Club Gent”.

Eerste

activiteiten

 • Van in het begin waren er in de sectie Gent veel activiteiten, zoals blijkt uit de lijst van activiteiten georganiseerd in 1933 :
  - Bezoek aan de Etablissementen Cogétama.
  - Bezoek aan de fabrieken Baertsen en Buysse, en aan de 'kelder' van kameraad Harinck.
  - Spreekbeurt door ingenieur M. Leys m.b.t. de textielindustrie.
  - Bezoek aan het Centraal Atelier van de Spoorwegen te Gentbrugge.
  - Bezoek aan de Electriciteitscentrale van Gent en aan de kelders van het huis 'de Staerke-Jouret'.
  - Bezoek aan de 'Cartoucherie de la F.N.' te Brugge.
  - Op bezoek bij Bergougnan.
  - Gent naar 'Purfina'.
  - Een weekend Mars & Mercurius in Brugge.
  - Bezoek aan de tapijtfabrieken te Sint Niklaas.
  - Gent 'dans le Courtraisis', en bezoek aan de Brouwerijen 'Ultra' te Gent.
  - Bezoek aan de 'Papeteries de Belgique' te Langerbrugge.
  - Naar de 'Nouveaux Moulins' te Gent.

Kroniek

In januari 1933 dacht Mevrouw Truus Claes, een merkwaardig schilder en echtgenote van M. Ballenghien, lid van de kring in Brussel, dat de Gentenaars haar kunstwerken zou bewonderen. De volgende maand bezoekt de sectie Gent haar tentoonstelling.
De sectie Gent stelt in maart 1933 voor met z'n allen de Gentse Floraliën te bezoeken. De organisatie van een Nationale Dag Mars & Mercurius zou geen moeilijkheden ondervinden.
In april 1933 gaat de sectie Gent naar de katoenweverij 'Florida' en in juni organiseert de sectie een uitstap naar Ronse.
In maart 1935 informeert de sectie Gent de Algemene Raad m.b.t. haar intenties in het vooruitzicht van nieuwe M&M activiteiten in de voornaamste centra van Vlaanderen (Brugge, Sint Niklaas, Kortrijk).
In februari 1936 brengt M. Lambert ter kennis van de Algemene Raad de oprichting van onder-secties in Kortrijk, Aalst en Brugge.

Bij het banket, ter gelegenheid van het Zilveren Jubileum van de sectie Gent op 22 oktober 1955, werden volgende leden herdacht:
de trouwe leden sinds 1930 :
- Joseph BRUNEEL
- Léon CHATEL
- Robert DELENS
- Maurice FRAPPART
- Charles GILLEMAN
- Théo LAMBERT
- Adolphe REICHARDT
- Edmond TROCH
- Marcel VAN REETH
- Marcel VERSTRAETE
- Charles VERWILGHEN
- Germain WEYMEERSCH
- Marcel WUSTEFELD.

de helden van de oorlog 1940-45:
- Ernest BAETEN
- Marcel de NEVE de RODEN
- Stanislas DE HAENE
- Charles CLASER
- Jules CLIPET
- Pierre FLAMAND
- Marcel HOLVOET
- Marcel LERMUSIEAU
- Charles PLANCHE
- Willy TOLLENAERE
- Pierre van HOOREBEKE
- Gérard WILLEMOT.

de gedecoreerden:
- Baron Robert de HEUSCH 1935
- Théo LAMBERT 1936
- Clément MORRAYE 1950
- Léon CHATEL 1951
- Charles VERWILGHEN 1951.

In 1978 geeft Dhr J. Korber een voordracht voor de sectie Gent : 'Uitbouw van de haven van Zeebrugge'.
Op 12 maart 1987 wordt te Lissewege de stichtingsvergadering van de nieuwe Club Mars & Mercurius Brugge gehouden in aanwezigheid van de Algemeen Voorzitter R. Glineur en de Past Algemeen Voorzitter E. Blondeel. De Clubs Gent en Kortrijk zijn de peterclubs vertegenwoordigd door hun Voorzitter en een sterke delegatie.

Mars en Mercurius België ontvangt in 1998 in Brussel een delegatie van U.N.A.M.U. uit Spanje, die de Nationale Dag en de gala te Gent bijwonen. Deze gaat door op 3 oktober 1998 met als gastspreker Luitenant-Generaal Hanset (Operationeel Commando van de Landmacht).
Het thema van de uiteenzetting van Luitenant-Generaal Hanset luidt als volgt: 'Civilian Military Cooperation: des entreprises belges au service de la Paix'.
'... La chute du mur de Berlin en 1989 marque un tournant décisif dans l'équilibre géostratégique du monde. L'Union Soviétique implose, les pays satellites du Bloc de l'Est retrouvent leur souveraineté, l'Allemagne est réunifiée... Un nouvel espoir de paix renaît !'
Een uittreksel uit zijn uiteenzetting:
'... Et cependant, bien vite, il va falloir déchanter !
... Quelque 13.000 soldats de paix vont tenter sur plusieurs théâtres d'opérations de se mettre au service de la paix..
... De rol van onze militairen bestaat er in door hun aanwezigheid de algemene veiligheidsvoorwaarden te scheppen om de burgerorganisaties toe te laten hun werkzaamheden te hervatten. 
... Onze militairen moeten dus in een eerste tijd het overheidsvacuum herstellen, soms de regio administratief beheren, de actie van de NGO's en de IO's coördineren zodat de hulp bij de zwakken terechtkomt.
... En het is vooral in een laatste fase dat CIMIC optreedl...
... CIMIC heeft een hoofdrol te vervullen in alle vredesondersteunende operaties.'

Een uittreksel uit de redevoering van de Algemeen Voorzitter op 03 oktober 1998:
'CIMIC heeft steeds bestaan. Er wordt wel gezegd dat de operatie Overlord één grote CIMIC onderneming is geweest.
CIMIC is dus allesbehalve een cliché, of een versleten stijlfiguur, maar neemt integendeel steeds maar nieuwe vormen aan. Of is het slechts een nieuw kleedje?
... Dans la CIMIC, nous retrouvons aussi la notion du service à la nation et à la communauté. Voilà la raison de notre intérêt pour le sujet d'aujourd'hui.'

In februari 1999 organiseert de sectie Gent een bezoek aan het 'Museum - Geschiedenis van de Wetenschappen' met Prof M. Dorikens.
In april 1999 organiseert de sectie Gent een Diner-Causerie met als titel 'Politisatie van het Personeel' door Brigade-Generaal F. Wiltz.
Ter gelegenheid van de Floraliën op 29 april 2000 participeert de sectie Gent aan de Internationale verbroederingsdag van de Reserveofficieren, met receptie en lunch.

De benaming van onze Vereniging evolueerde in de loop der jaren van “Section des Flandres” (vanaf 1930), “Section de Gand” (in 1945), “Sectie Vlaanderen” (+/- 1971) naar de “Club GENT”.

Op 13 april 2017 werd de feitelijke vereniging “Club Gent” omgevormd tot een VZW (“Vennootschap zonder Winstoogmerk”) met de benaming “Kring Mars & Mercurius Gent O-Vl v.z.w.”, afgekort “KMM-Gent OVl vzw”, met ondernemingsnummer 0674.692.210 . De stichters van de VZW zijn Paul Bruynooghe, Ronald Cazaerck, Marc Debrabandere, Donald Demetser, Albert Hombrouckx, Patrick Poelman en Guy Weysen. De VZW heeft het statuut van “Aangesloten Vereniging” bij de Koninklijke Kring Mars & Mercurius v.z.w.

De Voorzitters van de Koninklijke Kring Mars en Mercurius sectie Gent:
- 1930 - 1933 Baron de HEUSCH Robert
- 1934 - 1936 de WILDE d'ESTMAEL Jean
- 1937 - 1939 VANDER STRICHT Georges
- 1940 - 1945 Baron de HEUSCH Robert
- 1946 - 1947 ROTSAERT Marcel
- 1948 - 1949 DUTRY Edmond
- 1950 - 1952 PIQUÉ Freddy 
- 1953 - 1955 WAUTHIER Georges
- 1956 - 1958 VAN DUYSEN Henri
- 1959 - 1961 GYSELINCK Guillaume
- 1962 - 1964 DE BRUYN Omer
- 1965 - 1967 KESSELS Henri
- 1968 - 1968 VAN KAN J.
- 1969 - 1971 Graaf t' KINT de ROODENBEKE H.
- 1972 - 1974 DE VOS Roland
- 1975 - 1976 VAN HILLE Jean-Marie
- 1977 - 1979 VANDENBERGHE Georges
- 1980 - 1982 SCHRÖER Hans
- 1983 - 1985 VAN HOVE Carlos
- 1986 - 1988 VERLY Philippe
- 1989 - 1990 RONSE Edouard
- 1991 - 1994 BODDAERT J.M.
- 1995 - 1997 Baron HAUS J.J.
- 1998 - 2000 PLASSCHAERT J.
- 2001 - 2004 VANDAMME T.
- 2005 - 2005 CAZAERCK R. 
- 2006 - 2008 WAUTHIER J.
- 2009 - 2011 CAZAERCK R. 
- 2012 - 2017 DEBRABANDERE M.
- 2018 - BRUYNOOGHE P.

bottom of page